Thuốc hàn hóa nhiệt 115g

Thuốc hàn hóa nhiệt 115g là chất xúc tác chuyên dụng dùng để hàn mối hàn hóa nhiệt (hay gọi mối hàn đồng) kết nối giữa cáp đồng và cọc tiếp địa. Thuốc hàn hóa nhiệt gồm 2 loại: 90g và 115g

Title
Thông số kỹ thuật Giá trị
Loại thiết bị
Cách lắp đặt, đấu nối
Tính tương thích với mạng điện
Chế độ bảo vệ
Điện áp định mức Un
Tích hợp tiếp điểm cảnh báo từ xa
Điện áp hoạt động liên tục cực đại (Max Continuous Operating Voltage) Uc
Điện áp cách ly (Stand-off Voltage) Ut (TOV)
Khả năng tản xung sét tổng (Aggregate Surge Rating) Itotal
Khả năng tản xung sét cực đại (Max Discharge Current) Imax

LH tư vấn thiết bị chống sét