?>

Mô tả danh mục:

Khuôn hàn và thuốc hàn hóa nhiệt GOLDWELD dùng cho hệ thống tiếp địa an toàn điện, chống sét. Hàn nối cọc đồng/thép – cọc đồng/thép, cọc đồng/thép – cáp đồng hoặc cáp đồng – cáp đồng. Hoặc cọc thép, thép nhúng kẽm….

Liên hệ với chúng tôi