Cọc tiếp địa là một thanh kim loại được làmnhọn 1 đầu để có thể cắm sâu xuống đất. Đầu còn lại được làm bằng để đóng búa tạ xuống đất. Đầu cọc có thể có ren để tiện cho việc nối 2 cọc lại với nhau.
Theo như TCVN 9358:2012, cọc tiếp địa được gọi với tên gọi là điện cực đất (earth electrode) – một vật dẫn hoặc 1 nhóm vật dẫn chôn dưới đất và tiếp xúc chặt chẽ với đất. Từ đó nó hình thành nên mối nối điện có hiểu quả với toàn khối đất.
Cọc tiếp địa được xem là bộ phận cốt lõi của hệ thống chống sét, nó giúp cho hệ thống chống sét có thể hoạt động được hiệu quả.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

LH tư vấn thiết bị chống sét