GIẢI PHÁP CHỐNG SÉT LAN TRUYỀN

CHÚNG TÔI ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP CHỐNG SÉT LAN TRUYỀN TRONG NHỮNG LĨNH VỰC PHỔ BIẾN Ở VIỆT NAM NHƯ: NHÀ Ở, HỆ THỐNG TỦ ĐIỆN, HỆ THỐNG VIỄN THÔNG, HỆ THỐNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI….

VIDEO GIẢI PHÁP CHỐNG SÉT LAN TRUYỀN CHO NHÀ Ở

CHỐNG SÉT LAN TRUYỀN - TỦ CẮT LỌC SÉT

GIẢI PHÁP CHỐNG SÉT TRỰC TIẾP TRÊN MÁI NHÀ

HÃNG LPI ÚC LÀ ĐƠN VỊ TIÊN PHONG TRONG LĨNH VỰC KIM THU SÉT TIÊN ĐẠO – CÔNG NGHỆ ESE (EARLY STREAMER
EMMISION) CHO KHẢ NĂNG ĐÓN BẮT TIA SÉT CHÍNH XÁC NHẰM ĐỊNH HƯỚNG VÀ TRIỆT TIÊU NĂNG LƯỢNG DÒNG SÉT

video
play-rounded-fill

VIDEO THAM KHẢO CÔNG NGHỆ ESE (EARLY STREAMER EMMISION) CỦA HÃNG LPI ÚC

CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG